İlluminati ve Masonluk

İlluminati kökeni 1776 Bavaria’sına dayanır. Ancak daha da ileri giderek eski Mısır kültleri ile bağlantılı olduğuna inanılmakta. Bu ifade daha önceden 1492 senesinde Menendez Pelayo tarafından kullanılmıştır. İspanya’da yer alan ve Alumbrados olarak adlandırılan grup yüksek bir güçten bilgi almış ve bu bilgi sayesinde üst insan seviyesine erişebilmiş. Grup 1623 senesinde ise katolik kilisesi tarafından kınanmış. Sonuç olarak gizli topluluk arasındaki ilk savaşta böylelikle başlamış oldu.

Aydınlanmış Olanlar

Bir takım görüşlere bakılırsa  grup ilk kez 11.yy’da Joachim tarafından bulunmuş. Fakirlik ve eşitlik anlamına gelen Hıristiyan doktrinlerini kabul etmiş. Sonrasında ise zamanla grubun şiddete meyil ettiği ve zenginleri soyduğu dolayısıyla Hıristiyanlıktan koptuğu dile getiriliyor. İlluminati ve masonluk arasında sürekli bir etkileşim olduğu da söylentiler arasında yer alır.

Hasan Sabbah’a ve İsmailik tarikatına dayandığını söyleyen bir kesim de mevcut. İlluminati örgütünün Hasan Sabbah tarafından kurulduğu ve aydınlanma yolunda insanlara suikast yaptığı düşünülür.

Haşhaşiler için bilindiği üzere öldürmek mistik bir olgu.  Öldürerek hedefleri doğrultusunda yer alan engelleri ortadan kaldırmaları sonucunda ruhlarının temizlendiğine inanıyorlar. Bu ritüel ise daha sonra satanistlere de ilham oldu.

İluminati ve Masonluk Farkı

İluminati ve masonluk uzun zamandan beri inanılan gizli topluluklar arasında yer alıyor. Üyeler ise entelektüel kişilerden oluşup gizli tutulur. Hem illuminati hem de masonluk ortak birtakım özelliklere sahip.  Masonlar 16. yy’da kurulan kardeşlik örgütü.  Büyük localara bağlı. Her iki grupta serbest düşünen kişileri üye olarak kabul ediyor. Farklı hedef ve amaçlara sahipler.

  • İlluminatı örgütünün masonlara göre daha sol düşünceyi barındırmakta. Yeni dünya düzeni kurma hayalleri ise bunun birer göstergesi niteliğinde.
  • Masonların ise centilmenlik ve onur mücadelesinde olduğu varsayılır. Masonluk bazı hayır işleri de yapabilen resmi bir statüye sahip dernektir.

Sonuç olarak incelendiğinde İlluminati ve masonluk gizli bir topluluktur. Bu topluluklara girmek oldukça zor olduğu gibi çıkması da mümkün değildir. Çeşitli ritüellerden geçirildikten sonra üye kabul edilen kişiler gruptan çıkmayı düşündüklerinde ölüm ile cezalandırılır. Varlıkları tam olarak kanıtlanamamış olsa da var olduklarına duyulan inanç oldukça yüksek.

İlgili Makaleler

Close