Dünyayı Yöneten Gizli Tarikatlar

Dünya’da yer alan düzeni değiştirmek ve güç elde etmek adına kurulmuş  şiddet içerikli eylemler düzenleyen gizli tarikatların varlığı yadsınamaz. Dünyayı yöneten gizli tarikatlar arasında herkes tarafından bilinen ancak varlığı kanıtlanamamış olan İlluminati örgütü var. Bunun yanı sıra masonlar, kuru  kafa ve kemikler tarikatı dünyayı yönettiğine inanılan belli başlı oluşumlardır.

İlluminati

Adam Weishaupt tarafından kurulduğu düşünülen örgüt ilk başlarda beş üyeye sahipti. Daha sonra ise ünlü isimleri de yanına alarak binlerce kişiden oluşan oldukça yaygın ve gizli bir örgüt haline geldi.  Kelime anlamı bakımından aydınlanmış olanlar anlamına gelir.

Kuruluş amaçları ise baskıcılık, kilisenin dogmalarına müdahale etmek, sosyal düzeni bozmak. Asıl amaçları dinsel dogmalardan uzaklaşmak ve hür düşünceyi yaymak olsa da siyasi amaçlar doğrultusunda ilerledikleri öne sürülüyor. Dünya liderlerini ve ekonomiyi istedikleri gibi yönetmek konusunda türlü girişimlerde bulundukları düşünülmekte. Dünyayı yöneten gizli tarikatlar arasında en çok ilgi çekenlerden biridir.

Masonluk

Mason kelimesi taş ustası anlamını taşır. Masonlar önceden taş ustalarından oluşmakta idi. Daha sonra ise hür ve kabul edilmiş mason olarak örgüt faaliyetlerine devam etti. İngiltere, İskoçya ve İrlanda olmak üzere 2 milyona yakın üyesi bulunduğu söyleniyor. Önemli politik kişiler ile de bağlantılı oldukları bulgular arasında. Simgeler, sözcükler ve çeşitli işaretler bu örgütün üyelerinin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Kuru Kafa ve Kemikler Tarikatı

İnisiayon töreni ile üye kabul eden bu tarikatta önemli devlet görevlerine kendi yetiştirdikleri kişileri getiriyor. Örgütün adayları ise sadece Yale Üniversitesi’nden kabul edilmekte. Üçüncü sınıf öğrencileri arasından örgüte üye seçilir. Daha sonra bu üyeye seçilmiş kişi olduğu bildirilir. 1 sene boyunca bu kişi izlenir ve daha sonra uygun bulunması durumunda topluluğa alınır. Törenlerinde üye adaylar; soyunarak bir tabuta girer. Çıkınca yeni doğmuş olduklarına inanılır.  Örgüt üyelerinin temel özellikleri ise beyaz olmaları ve protestan olmalarıdır. Dünya savaşları olmak üzere tarih için önemli pek çok olayın arkasında izleri oldukları düşünülüyor. Bu nedenle dünyayı yöneten gizli tarikatlar arasında yer alırlar.

İlgili Makaleler

Close