Ejderhalar Gerçekten Yaşadı mı?

Ağızlarından ateş püskürten dev yaratıklar çeşitli topluluklarda ejderha adı ile bilinir. Tüm efsanelerde karşımıza çıkan bu yaratıkların kanatları var ve derileri oldukça kalın pullar ile kaplı.  Çok eski dönemlerden bu yana toplumların kültürlerinde yer etmiş olan ejderhalar gerçekten yaşadı mı insanların kafasında yer eden soru işaretleri arasında.

Ejderhalar Var Mı?

Kanada’da ortaya çıkan bir fosil tüm bilim adamlarını şok etti. Nodosaur adındaki bir dinozor türüne ait olduğu düşünülen fosilin ejderha türü olabileceği süren tartışmalardan biri.

Bunun yanı sıra Karpat Dağları’nda yer alan bir mağarada ejderhaya oldukça benzer bir yaratık bulundu. Bilim adamları tarafından incelenen tür , ejderha tasvirlerine benzer özelliklere sahip olması bakımından ejderhalar gerçekten yaşadı mı sorusunu da beraberinde getiriyor. Ayrıca Endonezyalı yere halkın Agni adını verdikleri ve balta girmemiş ormanlarda yaşam süren kanatlı sürüngenlerin de ejderha torunu olduğu söyleniyor.

Mitolojide Ejderha!

Çin, Ejderha ile özdeşmiş olan ülkelerden biri. Milattan önceki yıllarda Çin mitolojisine göre iyi ve bilge yaratıklar olarak tasvir edilen ejderhalar uçamayan fakat denizde yaşayabilen kutsal varlıklardır.

Ejderhaların daha sonra krallara dönüştüğü, bir kısmının Tanrı olduğu ve göklerde kaybolduğu Çin mitolojisinde yer alan inançlar arasında. Bu nedenle Çinli Hükümdarlar soylarının ejderhadan geldiğini ve ejder kanı taşıdıklarını söyler. Günümüzde de Çin’de ejderha festivalleri düzenlenir.

Türk efsanelerine bakıldığında ise ormanlarda ve nehirlerin kıyısında yaşadıkları, köyleri basıp insanları yedikleri varsayılarak kötü bir yaratık olarak nitelendirilir.  Gök tanrı inancına göre efsanelerde Türk kahramanları tarafından öldürülen bu yaratıklar İslamiyet’ten sonra Allah tarafından taşa dönüştürülmüş.  İnanışa göre ejderhaya benzeyen kaya yapılarının eskiden taşa dönüştürülen ejderhalar olduğu düşünülüyor.

Antik Yunan topluluklarında ise Dragon kelimesi ejderhalar için kullanılmaktaydı. Efsanelere bakılırsa Yunan kahramanları, ejderhalar ile karşılaşmış ve tüm ejderhaları öldürmüş. Orta Çağ döneminde de ejderha inancı son derece yaygın. İnsanlara her türlü kötülüğü yapan mağaralarda yaşayan yaratıklar olarak tasvir ediliyor. Ejderhalar gerçekten yaşadı mı konusu tam olarak çözülememiş olsa da insanlık tarihini oldukça etkilediği gerçek.

İlgili Makaleler

Close